Medicina Muncii


Beneficiile cheie ale evaluarilor medicale:

 • asigurarea angajatorului cu alinierea la toate cerintele legale in acest domeniu;

 • anuntarea angajatorului de orice risc medical potential si de abilitatea angajatului de a-si indeplini sarcinile sau de impactul locului de munca asupra sanatatii angajatilor;

 • evaluarea riscului din punct de vedere medical la locul de munca si anuntarea angajatorului de masurile ce trebuiesc luate;

 • indrumarea activitatii de reabilitare profesionala, reconversie profesionala, reorientare profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau dupa afectiuni cronices;

 • comunicarea riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul muncii;

 • consilierea angajatorului privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psiho-fiziologice ale angajatilor;

 • consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;
  participarea la sistemul informational national privind accidentele de munca si bolile profesionale.
   

Art Extension SRLARED
Placerea de a fi la casa ta!