Medicina Muncii


Examene medicale periodice

Conform legii, starea de sanatate a angajatului trebuie evaluata periodic sau ori de cate ori intervin modificari in starea lui de sanatate sau ca urmare a schimbarii locului de munca. Aceste evaluari vor avea loc cu o frecventa stabilita de lege, anual, semestrial sau dupa o perioada stabilita de medicul specializat in medicina muncii. In urma examenului medical periodic va fi eliberat un act care sa certifice dupa caz, aptitudinea medicala a angajatorului de a continua munca in cadrul acelui loc de munca sau compatibilitatea sa pentru un nou loc de munca .

Vor fi efectuate investigati specifice fiecarui loc de munca conform evaluarii riscurilor facute de catre medicul specialist de medicina muncii.

Orice solicitare de examinare medicala periodica din partea angajatorului va fi onorata prompt si rapid, stabilind de comun acord o programare pentru efectuarea ei.

Aceste examinari, in functie de complexitatea lor, pot fi efectuate la sediile noastre sau la sediul angajatorului.

Art Extension SRLARED
Placerea de a fi la casa ta!